Virtual tour
Jaunumi
Pasākumi
liep2vsk
Attīstības plāna izpilde
Darbības plāns
www.uzdevumi.lv

Pārskats par
attīstības plāna izpildi

Liep2vsk youtube
Google galerija Liep2vsk
Liep2vsk karte
moodle Liep2vsk
+371 634 31 772
Kontaktu formaRakstiet mums savus jautājumus un priekšlikumus.
Пишите нам свои вопросы и предложения.
Write your questions and suggestions.

Лиепайская средняя школа №2 им. А.С. Пушкина

Skolas pašnovērtējums

Skolas direktore – Edīte Plamše.

Direktores vietnieces izglītības jomā - Natālija Zavaruhina, Raisa Stunžāne.

Direktores vietnieki informātikas jautājumos - 
Anita Gudkova, Andrejs Zavaruhins.

Direktores vietniece audzināšanas darbā - Natālija Bagirova.

Metodisko komisiju vadītāji                      Skolas atbalsta komanda

 

Liepājas A. Puškina 2. vidusskola

Attīstības plāns

Administrācija

_____________________________________________________________

 

header
Kalendārs

Diskusiju
platforma
9.aprīlī

www.uzdevumi.lv