Mūsu skolotājs Eiropas Parlamentā
Jauka tikšanās bija 13. augustā. Skolā viesojās mūsu skolotājs Mihails Vorobeičiks. Tagad viņš strādā Eiropas Parlamentā un iepazīstināja ar sava darba ikdienu. Saruna bija interesanta un izzinoša.
Ikgadējais vasaras remonts
Šogad skolā tika kapitāli izremontēti mazo koridoru vīriešu tualeti 2. un 3. stāva mazā koridorā. Aktu zāles foajē un bibliotēka iepriecina aci ar jauniem pakārāmiem griestiem, un skolotāji obligāti novērtēs jaunu skolotāju istabu.
Priecīgas ziņas. Stājas spēka jauns likums, vadoties pēc kurā tagad bezmaksas ēdināšana ir piešķirta 1., 2., 3. un 4. klasei. Skola izsaka paldies ministriem.
Šogad jau trešo gadu vairākām Liepājas skolām tiek piešķirtas kvalitātes balvas par izciliem sasniegumiem mācībās pamatizglītībā - "Dzintara liepiņas", šodien izglītības iestāžu vadītāju augusta konferencē informēja Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova. (avots: www.liepajniekiem.lv)
Dzejas dienas pasākums
14.septembrī, dzejas dienas ietvaros, lasītavā norisināsies Valērijas Kudrjanokas foto izstādes "Mūsdienīgais Rainis un Aspazija" atklāšana, un video īsfilmas izrāde.

Raivo Bitenieka un Annas Protčenko dzeju klausījās vidusskolēni. 12. a klases audzēkņi izpildīja pašu izvēlētos dzejoļus. Arturs Lilienfelds, Kirils Kasevičs , Jekaterina Oleičenko, Darja Kaļiņina un Anastasija Posteļga interpretēja dzeju mūzikā, radot klausītājos emocionālu līdzpārdzīvojumu,
atskaņojot dziesmas ,romances.

   10.a un 8.a klasē viesojās dzejniece Karīna Krieviņa. Skolēni aktīvi iesaistījās gan diskusijā, gan dzejas radīšanas mēģinājumā. Jauniešus uzrunāja Karīnas dziesmas un dzejas
tulkojumi gan latviski, gan krieviski.

  Savukārt  Dzejas dienas pasākumus pilsētā apmeklēja vairāki vidusskolēni- viņi skatījās dzejas izrādi Zaļās birzs bibliotēkā, tikās ar dzejnieku Māri Salēju "Promenade Hotel" zālē, klausījās dzejas lasījumus Annas baznīcas tornī un ,protams, apmeklēja Dzejas dienu atklāšanas pasākumu.

Droša skola
Sākoties jaunajam mācību gadam, skolā tiek aktualizēti dažādi ar drošību saistīti jautājumi. Mūsu mērķis ir uzlabot zināšanas par savu un apkārtnes drošību, kā arī apzināt drošības nozīmi ikdienā. Septembrī skolas apkārtnē veidojas sarežģītas situācijas gan sakarā ar tramvaja līnijas remontu un pāreju, gan autobusa kustību, un citiem jautājumiem. Vecāki skolas padomei ir uzrakstījusi priekšlikumus par gājēju pārejas izveidošanu E. Tisē ielā, lai mūsu skolēni varētu droši pāriet uz 1. autobusa pieturu. Katram ir jānovērtē sava rīcība un jāievēro prasības, lai sargātu sevi un citus.
Rūpējoties par skolēniem un darbiniekiem, skola dāvināja katram atstarotājus. Tas ir ļoti nozīmīgi un nepieciešami agrās rīta stundas un tumšos vakaros. Lai vienmēr tas būtu piestiprināts skolas somai!
Ceturtdien, 17. septembrī, Liepājas domē norisinājās svinīgais pasākums, lai pateiktos 24 interešu izglītības pedagogiem par aizrautīgu un rezultatīvu darbu iepriekšējā mācību gadā, kā arī, lai izteiktu pateicību 43 Liepājas jauniešu koru un deju kolektīvu vadītājiem un BJC pedagogiem par ieguldīto darbu XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku veiksmīgā norisē. Pateicību par izcilu darbu interešu izglītībā saņema direktores vietniece audzināšanas darbā Natālija Bagirova un dram. pulciņa vadītāja Aļina Barsukova.
LIZDA akcija “Skolas diena 2015” Liepājas A.Puškina 2. vidusskolā
2015. gada 24. septembrī
Skolā viesojas Liepājas pilsētas Domes priekšsēdētājs,
Domes deputāts Uldis Sesks
Programma ; raksts www.liepajniekiem.lv ; foto
23.septembrī 5.b klases skolnieki apciemoja pirmsskolas izglītības iestādes "Dzintariņš" 7.b grupiņu, un izlasīja vieņiem pirmsmiega pasaku “Princese uz zirņa”. Skolēni sagaidīja bērnus kostīmos, lai radītu pasakainu atmosfēru. Akcija notika “Labo darbu nedēļas” ietvaros.
Gaidam stafetes pārņēmēju. Darot kopā var izdarīt vairāk labu darbu!
24.septembrī mūsu skolas pirmklasnieki piedalījās aktivitātē, kas veltīta Pasaules sirds dienas atzīmēšanai.Šogad mūsu skola atbalstīja pirmsskolas izglītības iestādes "Dzintariņš" ideju un līdzdarbojās zībakcijā/aktivitātē “Mīli savu sirdi!”
Laikrakstā "Izlgītība un kultūra" skolotāja Maija Bergmane dalās ar saviem uzskatiem par aktuālo sabiedrisko tēmu, reemigrējošiem skolēniem.
Labdarības futbolu spēlē "Zuntners-Verpakovski" mūsu 8.b klases futbola spēlētājam Markam Hramovam paveicas nobildēties kopā ar profesionāliem futbolistiem.
Raksts www.liepajniekiem.lv
No 28. līdz 30. septembrim Liepājas A. Puškina 2. vidusskolā norisinās Pieklājības un komplimentu dienas, kuru ietvaros skolēnus un darbiniekus no rīta sagaidīja liels Panda lācis, apskaujot, atgādināja visiem par pieklājības nozīmi un nepieciešamību sveicināt vienam otru. Panda lācis viesojās skolā ar JNJ agency atbalstu. Paldies par šādu iespēju jauki sagaidīt pirmdienas rītu.
Zinātnieku naktī piedalījas mūsu skolēni. Par jaukiem zinātniskiem eksperimentiem var uzzināt www.liepajniekiem.lv rakstā.
Foto: Ģirts Gertsons
Ar pateicības rakstu godināja mūsu direktores vietnieci audzināšanas darbā Natāliju Bagirovu un latviešu valodas skolotāju Tatjanu Vēju pasākumā "Gada skolotājs 2015".
Priecājamies, apsveicam un lasām pilnu rakstu www.liepajniekiem.lv
Apsveicam pedagogus, skolēnus, vecākus Kvalitātes balva 2015
Pilsētas skolotāju profesionālajos svētkos pasniedza pašvaldības Kvalitātes balvas izglītībā vispārizglītojošām skolām. Par sasniegumiem dabaszinību (fizikas, ķīmijas, bioloģijas) centralizētajos eksāmenos kvalitātes balvu saņēma mūsu skola- 700 EUR. Paldies bijušajai direktores vietniecei izglītības jomā ,fizikas skolotājai R.Stunžānei, ķīmijas skolotājai N.Mednis bioloģijas skolotājai I.Lubgānei 12. klašu absolventiem, kuri kārtoja fiziku, ķīmiju, bioloģiju Kvalitātes balvas mērķis ir veicināt Liepājas pilsētas skolu konkurētspēju un augstus skolēnu mācību sasniegumus valsts un starptautiskajā mērogā. Kvalitātes prēmija tiks izmantota mācību līdzekļu iegādei fizikas kabinetam un biroja precēm. Lai veicas arī 2015./2016.m.g.! Liepājas pilsētas Dome un kolektīvs sveica kolēģes. Arī Gada skolotājas T. Vēju un N.Bagirovu.
Raksts www.liepajniekiem.lv

Rakstīšanas svētkos piedalās Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas skolēni un pedagogi

Sestdien, 3.oktobrī, Liepājā notika rakstīšanas svētki “Rakstīt pareizi ir modē”, kuros piedalījās 72 dalībnieki, no kuriem 36 dzimtā valoda ir latviešu, bet 36 – krievu valoda. Jaunākā dalībniece bija deviņus gadus veca, bet vecākā – 75 gadus veca.
No visiem dalībniekiem 45 cilvēki bija  skolas vecumā (9 – 18 gadi), bet 37 dalībnieki bija vecumā no 19 līdz 75 gadiem. Dalībnieku, kuriem dzimtā valoda ir latviešu valoda, vidējais vecums bija 30,69 gadi, bet dalībnieku, kuriem dzimtā valoda ir krievu valoda, vidējais vecums – 18,4 gadi.Pirmā diktāta rakstīšanai Liepājā pieteicās Marina Karloviča, savukārt par glītākā rokraksta īpašniecēm tika atzītas Lāsma Jūrmale un Gunta Inte, portālam pavēstīja Sabiedrības līdzdalības un veselības veicināšanas nodaļas vadītāja Zane Ģirne.
Rezultāti:
Vismazāk kļūdu – dzimtā valoda latviešu valoda:
1.      Gunta Inte (0 kļūdas);
2.      Solveiga Judina;
3.      Evita Biķe.
Vismazāk kļūdu – dzimtā valoda krievu valoda:
1.      Veronika Skvarcova11.e klase, skolotāja R.Zauere
2.      Nadežda Jurčenko;
3.      Marija Aleksejeva12.a klase, skolotāja R.Zauere
Diktāta teksts ar virsrakstu „Jelgavā” ir veidots pēc rakstnieka Jāņa Joņeva romāna „Jelgava 94” motīviem. Šis romāns iznāca 2013. gadā, guva lielu lasītāju un kritiķu ievērību un saņēma Eiropas Savienības Literatūras balvu.
Diktāta rakstīšana bija brīvprātīgs bezmaksas pasākums, kurš vienlaikus norisinājās visā pasaulē un kurā varēja piedalīties jebkurš interesents Šogad I vispasaules diktātu latviešu valodā interesenti varēja klātienē rakstīt Rīgā, Ventspilī, Valmierā, Liepājā, Daugavpilī un Rēzeknē, turklāt varēja tiešsaistē sekot līdzi rakstīšanas svētkiem un rakstīt diktātu interneta vietnē www.raksti.org
Priecājamies par mūsu skolas 10. e klases skolnieci Ļubicku Viktoriju, kura skolotājas Daces Okmanes rosināta, izmantoja iespēju rakstīt diktātu Rīgā. Viktorija atzina, ka rakstīt neesot bijis viegli, jo diktāta teksts tika diktēts diezgan ātrā tempā.Diemžēl rezultāts vēl nav zināms, jo komisija rezultātus neizziņoja uzreiz.
Liepājas pasākuma patrons ir ilggadējs pedagogs un Goda liepājnieks Tālivaldis Deklaus. Diktātu klātienē lasīja Liepājas aktieri Ināra un Aivars Kalnarāji, kā arī izteiksmīgās runas konkursa uzvarētāja Amanda Razma.
Rakstīšanas svētkus organizēja Liepājas pilsētas domes Sabiedriskās saskaņas komisija un domes Sabiedrības līdzdalības un veselības veicināšanas nodaļa sadarbībā ar Liepājas Universitāti un Anitas Jansones vadītās Dabas un inženierzinātņu fakultātes studentiem.
Priecājamies, ka mūsu skolas skolēni rada iespēju piedalīties šajā pasākumā. Jebkurš šī pasākuma dalībnieks ir tikai ieguvējs. Liels paldies skolotajai Resijai Zauerei, kuras skolēni aktivi iesaistījās un bija gatavi pārbaudīt savas zināšanas latviešu valodā.Pasākuma dalībnieces bija arī skolas padomes priekšsēdētāja I.Vasilenko, kura bija ieradusies kopā ar savām meitām.
Bilžu galerija.

Vēlreiz apsveicam 11. e klases skolnieci Veroniku Skvorcovu un 12.a klases skolnieci Mariju Aleksejevu un viņu latviešu valodas skolotāju R.Zaueri!
Informāciju apkopoja MK vadītāja D.Okmane / izmantots avots: www.liepajniekiem.lv/

Gaidījāt? 1. semestra starpvērtējumi.

Piektdien pie mums skolā bija ciemiņi!
23. oktobrī Liepājas A.Puškina 2. vidusskolā viesojās ASV vēstniecības Latvijā Kultūras atašejs Metjū Tompsons. Atašejs tikās  ar 10. un 11. klases jauniešiem un diskutēja par līdzībām un atšķirībām ASV un Latvijas kultūrās. Diskusija izvērtās spraiga un interesanta. Sarunas gaitā tika noskaidrots, kādi ir kopīgie populārie sporta veidi abās valstīs, kādas ēšanas kultūras atšķirības, kādas kopīgs iezīmes izglītības sistēmās abās valstīs, kāda pasaules uztvere lielām un mazām valstīm un vēl daudzas lietas, kas saistītas ar kultūru. Bilžu galerija.
  Atašejs priecājās, ka Latvijas jaunieši zin daudzas lietas un faktus  par ASV, bet atzīmēja - svarīgi ir atcerēties, ka pasaulē par jebkuru valsti ( arī par Latviju un ASV )  eksistē stereotipi un ir būtiski  pārbaudīt to ticamību. Savukārt, jauniešiem bija lieliska iespēja paplašināt savu redzesloku par ASV kultūru un  tradīcijām un nelielā ekspreskonkursā pierādīt, cik labas ir viņu zināšanas par ASV ģeogrāfiju un kultūru. Raksts liepajniekiem.lv

Vislatvijas Putras programma 2015” sākas 28. septembrī un ilgs līdz 8. novembrim. Uztura speciālisti atzīst, ka aptuveni pusei no uztura ir jāveido graudaugu produktiem.  Lai veicinātu skolēnu zināšanas par graudaugu lomu uzturā, tiek rīkots projekts Putras programma skolās. Tās ietvaros mācību stundās soli pa solim 
1.-4.klašu skolēniem
un 5.-8.klašu skolēniem ir iespēja uzzināt, kāpēc ir svarīgi ēst putras un kāpēc
putras ēd sportisti, mūziķi, aktieri un citi.
2.novembrī skolas ēdnīcā tiek rīkota biezputras degustācija.
1.-4.klašu skolēni baudīja mannas, prosu, 5 graudu, rīsu biezputras.
5 novembrī sākumskolā tika plānots pasākums “PUTRINGS”.

Bildes
Mūsu 5.b klases komanda piedalījas erudīcijas konkursā "Mana kūka manai Latvijai".
Pilna konkursa galerija ir apskatama liepājniekos.
Foto: Ruslans Šuļga
Apsveicam Latvijas neatkarības proklamēšanas 97. gadadienā
Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas 8 A klases audzinātājai un skolēniem!
VSAC „Kurzeme” filiāles „Liepāja” kolektīva un klientu vārdā, vēlamies pateikt sirsnīgu paldies Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas 8 A klases audzinātājai un skolēniem par ierašanos mūsu iestādē 2015.gada 12. novembrī, kas sagādāja neizsakāmu prieku mūsu klientiem. Vēlamies pateikties par izrādīto labestību un sagādātajām dāvanām! Novēlam veiksmi Jūsu turpmākajā darbībā! VSAC „ Kurzeme” filiāles „ Liepāja” kolektīvs
Zīmējumu konkurss "Noķer enerģiju"
Konkursā "Noķer enerģiju" izveidotus kalendāra zīmējumus var apskatīt mūsu skolas Ludmias Volkovas un Annas Marijas Miņko zīmējumus. Par skolēnu izglītošanu skolotāja Larisa Meļnikova ir apbalvota ar “Apgāda Zvaigzne ABC” dāvanu karti 50 eiro vērtībā.
Avots: liepajniekiem.lv
Mobilais planetārijs
16. un 17. novembrī skolā viesojas mobilais Planetārijs!
Virtuālā realitāte, kas virpuļo kosmosā! Mācību filmas tika demonstrētas dažādu vecuma grupām.
Īpaša pateicība Romanam Baluhinam par sadarbību.
Sporto visa klase
"Sporto visa klase" atklāšana Liepājas pilsētā. Skolas 3.b klase kopā ar klases audzinātāju L.Meļņikovu, sporta skolotāju D.Gorlačevu un vecākiem piedalījās jaukā notikumā kopā ar 8. vidusskolas 4. klasi- tika atklāta projekta"Sporto visa klase" 2015./2016. m.g. sezona. Bija ciemiņi un slaveni sportisti.
Māmiņa Tatjana iemūžināja spilgtākos brīžus. Lai veicas 3.b klasei!
Aktualitātes

Aktualitāšu arhīvs
2014./2015.m.g.
2013./2014.m.g.

2012./2013.m.g.
2011./2012. m.g.

 

header
Kalendārs

Uzraksti savu siltu novēlējumu skolai
Izglītības procesa organizācija Liepājas A.Puškina 2. vidusskolā 27.11.15
footer