Mūsu skolotājs Eiropas Parlamentā
Jauka tikšanās bija 13. augustā. Skolā viesojās mūsu skolotājs Mihails Vorobeičiks. Tagad viņš strādā Eiropas Parlamentā un iepazīstināja ar sava darba ikdienu. Saruna bija interesanta un izzinoša.
Ikgadējais vasaras remonts
Šogad skolā tika kapitāli izremontēti mazo koridoru vīriešu tualeti 2. un 3. stāva mazā koridorā. Aktu zāles foajē un bibliotēka iepriecina aci ar jauniem pakārāmiem griestiem, un skolotāji obligāti novērtēs jaunu skolotāju istabu.
Priecīgas ziņas. Stājas spēka jauns likums, vadoties pēc kurā tagad bezmaksas ēdināšana ir piešķirta 1., 2., 3. un 4. klasei. Skola izsaka paldies ministriem.
Šogad jau trešo gadu vairākām Liepājas skolām tiek piešķirtas kvalitātes balvas par izciliem sasniegumiem mācībās pamatizglītībā - "Dzintara liepiņas", šodien izglītības iestāžu vadītāju augusta konferencē informēja Izglītības pārvaldes vadītāja Ludmila Molčanova. (avots: www.liepajniekiem.lv)
Dzejas dienas pasākums
14.septembrī, dzejas dienas ietvaros, lasītavā norisināsies Valērijas Kudrjanokas foto izstādes "Mūsdienīgais Rainis un Aspazija" atklāšana, un video īsfilmas izrāde.

Raivo Bitenieka un Annas Protčenko dzeju klausījās vidusskolēni. 12. a klases audzēkņi izpildīja pašu izvēlētos dzejoļus. Arturs Lilienfelds, Kirils Kasevičs , Jekaterina Oleičenko, Darja Kaļiņina un Anastasija Posteļga interpretēja dzeju mūzikā, radot klausītājos emocionālu līdzpārdzīvojumu,
atskaņojot dziesmas ,romances.

   10.a un 8.a klasē viesojās dzejniece Karīna Krieviņa. Skolēni aktīvi iesaistījās gan diskusijā, gan dzejas radīšanas mēģinājumā. Jauniešus uzrunāja Karīnas dziesmas un dzejas
tulkojumi gan latviski, gan krieviski.

  Savukārt  Dzejas dienas pasākumus pilsētā apmeklēja vairāki vidusskolēni- viņi skatījās dzejas izrādi Zaļās birzs bibliotēkā, tikās ar dzejnieku Māri Salēju "Promenade Hotel" zālē, klausījās dzejas lasījumus Annas baznīcas tornī un ,protams, apmeklēja Dzejas dienu atklāšanas pasākumu.

Droša skola
Sākoties jaunajam mācību gadam, skolā tiek aktualizēti dažādi ar drošību saistīti jautājumi. Mūsu mērķis ir uzlabot zināšanas par savu un apkārtnes drošību, kā arī apzināt drošības nozīmi ikdienā. Septembrī skolas apkārtnē veidojas sarežģītas situācijas gan sakarā ar tramvaja līnijas remontu un pāreju, gan autobusa kustību, un citiem jautājumiem. Vecāki skolas padomei ir uzrakstījusi priekšlikumus par gājēju pārejas izveidošanu E. Tisē ielā, lai mūsu skolēni varētu droši pāriet uz 1. autobusa pieturu. Katram ir jānovērtē sava rīcība un jāievēro prasības, lai sargātu sevi un citus.
Rūpējoties par skolēniem un darbiniekiem, skola dāvināja katram atstarotājus. Tas ir ļoti nozīmīgi un nepieciešami agrās rīta stundas un tumšos vakaros. Lai vienmēr tas būtu piestiprināts skolas somai!
Ceturtdien, 17. septembrī, Liepājas domē norisinājās svinīgais pasākums, lai pateiktos 24 interešu izglītības pedagogiem par aizrautīgu un rezultatīvu darbu iepriekšējā mācību gadā, kā arī, lai izteiktu pateicību 43 Liepājas jauniešu koru un deju kolektīvu vadītājiem un BJC pedagogiem par ieguldīto darbu XI Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku veiksmīgā norisē. Pateicību par izcilu darbu interešu izglītībā saņema direktores vietniece audzināšanas darbā Natālija Bagirova un dram. pulciņa vadītāja Aļina Barsukova.
LIZDA akcija “Skolas diena 2015” Liepājas A.Puškina 2. vidusskolā
2015. gada 24. septembrī
Skolā viesojas Liepājas pilsētas Domes priekšsēdētājs,
Domes deputāts Uldis Sesks
Programma ; raksts www.liepajniekiem.lv ; foto
23.septembrī 5.b klases skolnieki apciemoja pirmsskolas izglītības iestādes "Dzintariņš" 7.b grupiņu, un izlasīja vieņiem pirmsmiega pasaku “Princese uz zirņa”. Skolēni sagaidīja bērnus kostīmos, lai radītu pasakainu atmosfēru. Akcija notika “Labo darbu nedēļas” ietvaros.
Gaidam stafetes pārņēmēju. Darot kopā var izdarīt vairāk labu darbu!
24.septembrī mūsu skolas pirmklasnieki piedalījās aktivitātē, kas veltīta Pasaules sirds dienas atzīmēšanai.Šogad mūsu skola atbalstīja pirmsskolas izglītības iestādes "Dzintariņš" ideju un līdzdarbojās zībakcijā/aktivitātē “Mīli savu sirdi!”
Laikrakstā "Izlgītība un kultūra" skolotāja Maija Bergmane dalās ar saviem uzskatiem par aktuālo sabiedrisko tēmu, reemigrējošiem skolēniem.
Labdarības futbolu spēlē "Zuntners-Verpakovski" mūsu 8.b klases futbola spēlētājam Markam Hramovam paveicas nobildēties kopā ar profesionāliem futbolistiem.
Raksts www.liepajniekiem.lv
No 28. līdz 30. septembrim Liepājas A. Puškina 2. vidusskolā norisinās Pieklājības un komplimentu dienas, kuru ietvaros skolēnus un darbiniekus no rīta sagaidīja liels Panda lācis, apskaujot, atgādināja visiem par pieklājības nozīmi un nepieciešamību sveicināt vienam otru. Panda lācis viesojās skolā ar JNJ agency atbalstu. Paldies par šādu iespēju jauki sagaidīt pirmdienas rītu.
Zinātnieku naktī piedalījas mūsu skolēni. Par jaukiem zinātniskiem eksperimentiem var uzzināt www.liepajniekiem.lv rakstā.
Foto: Ģirts Gertsons
Ar pateicības rakstu godināja mūsu direktores vietnieci audzināšanas darbā Natāliju Bagirovu un latviešu valodas skolotāju Tatjanu Vēju pasākumā "Gada skolotājs 2015".
Priecājamies, apsveicam un lasām pilnu rakstu www.liepajniekiem.lv
Apsveicam pedagogus, skolēnus, vecākus Kvalitātes balva 2015
Pilsētas skolotāju profesionālajos svētkos pasniedza pašvaldības Kvalitātes balvas izglītībā vispārizglītojošām skolām. Par sasniegumiem dabaszinību (fizikas, ķīmijas, bioloģijas) centralizētajos eksāmenos kvalitātes balvu saņēma mūsu skola- 700 EUR. Paldies bijušajai direktores vietniecei izglītības jomā ,fizikas skolotājai R.Stunžānei, ķīmijas skolotājai N.Mednis bioloģijas skolotājai I.Lubgānei 12. klašu absolventiem, kuri kārtoja fiziku, ķīmiju, bioloģiju Kvalitātes balvas mērķis ir veicināt Liepājas pilsētas skolu konkurētspēju un augstus skolēnu mācību sasniegumus valsts un starptautiskajā mērogā. Kvalitātes prēmija tiks izmantota mācību līdzekļu iegādei fizikas kabinetam un biroja precēm. Lai veicas arī 2015./2016.m.g.! Liepājas pilsētas Dome un kolektīvs sveica kolēģes. Arī Gada skolotājas T. Vēju un N.Bagirovu.
Raksts www.liepajniekiem.lv

Rakstīšanas svētkos piedalās Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas skolēni un pedagogi

Sestdien, 3.oktobrī, Liepājā notika rakstīšanas svētki “Rakstīt pareizi ir modē”, kuros piedalījās 72 dalībnieki, no kuriem 36 dzimtā valoda ir latviešu, bet 36 – krievu valoda. Jaunākā dalībniece bija deviņus gadus veca, bet vecākā – 75 gadus veca.
No visiem dalībniekiem 45 cilvēki bija  skolas vecumā (9 – 18 gadi), bet 37 dalībnieki bija vecumā no 19 līdz 75 gadiem. Dalībnieku, kuriem dzimtā valoda ir latviešu valoda, vidējais vecums bija 30,69 gadi, bet dalībnieku, kuriem dzimtā valoda ir krievu valoda, vidējais vecums – 18,4 gadi.Pirmā diktāta rakstīšanai Liepājā pieteicās Marina Karloviča, savukārt par glītākā rokraksta īpašniecēm tika atzītas Lāsma Jūrmale un Gunta Inte, portālam pavēstīja Sabiedrības līdzdalības un veselības veicināšanas nodaļas vadītāja Zane Ģirne.
Rezultāti:
Vismazāk kļūdu – dzimtā valoda latviešu valoda:
1.      Gunta Inte (0 kļūdas);
2.      Solveiga Judina;
3.      Evita Biķe.
Vismazāk kļūdu – dzimtā valoda krievu valoda:
1.      Veronika Skvarcova11.e klase, skolotāja R.Zauere
2.      Nadežda Jurčenko;
3.      Marija Aleksejeva12.a klase, skolotāja R.Zauere
Diktāta teksts ar virsrakstu „Jelgavā” ir veidots pēc rakstnieka Jāņa Joņeva romāna „Jelgava 94” motīviem. Šis romāns iznāca 2013. gadā, guva lielu lasītāju un kritiķu ievērību un saņēma Eiropas Savienības Literatūras balvu.
Diktāta rakstīšana bija brīvprātīgs bezmaksas pasākums, kurš vienlaikus norisinājās visā pasaulē un kurā varēja piedalīties jebkurš interesents Šogad I vispasaules diktātu latviešu valodā interesenti varēja klātienē rakstīt Rīgā, Ventspilī, Valmierā, Liepājā, Daugavpilī un Rēzeknē, turklāt varēja tiešsaistē sekot līdzi rakstīšanas svētkiem un rakstīt diktātu interneta vietnē www.raksti.org
Priecājamies par mūsu skolas 10. e klases skolnieci Ļubicku Viktoriju, kura skolotājas Daces Okmanes rosināta, izmantoja iespēju rakstīt diktātu Rīgā. Viktorija atzina, ka rakstīt neesot bijis viegli, jo diktāta teksts tika diktēts diezgan ātrā tempā.Diemžēl rezultāts vēl nav zināms, jo komisija rezultātus neizziņoja uzreiz.
Liepājas pasākuma patrons ir ilggadējs pedagogs un Goda liepājnieks Tālivaldis Deklaus. Diktātu klātienē lasīja Liepājas aktieri Ināra un Aivars Kalnarāji, kā arī izteiksmīgās runas konkursa uzvarētāja Amanda Razma.
Rakstīšanas svētkus organizēja Liepājas pilsētas domes Sabiedriskās saskaņas komisija un domes Sabiedrības līdzdalības un veselības veicināšanas nodaļa sadarbībā ar Liepājas Universitāti un Anitas Jansones vadītās Dabas un inženierzinātņu fakultātes studentiem.
Priecājamies, ka mūsu skolas skolēni rada iespēju piedalīties šajā pasākumā. Jebkurš šī pasākuma dalībnieks ir tikai ieguvējs. Liels paldies skolotajai Resijai Zauerei, kuras skolēni aktivi iesaistījās un bija gatavi pārbaudīt savas zināšanas latviešu valodā.Pasākuma dalībnieces bija arī skolas padomes priekšsēdētāja I.Vasilenko, kura bija ieradusies kopā ar savām meitām.
Bilžu galerija.

Vēlreiz apsveicam 11. e klases skolnieci Veroniku Skvorcovu un 12.a klases skolnieci Mariju Aleksejevu un viņu latviešu valodas skolotāju R.Zaueri!
Informāciju apkopoja MK vadītāja D.Okmane / izmantots avots: www.liepajniekiem.lv/

Gaidījāt? 1. semestra starpvērtējumi.

Piektdien pie mums skolā bija ciemiņi!
23. oktobrī Liepājas A.Puškina 2. vidusskolā viesojās ASV vēstniecības Latvijā Kultūras atašejs Metjū Tompsons. Atašejs tikās  ar 10. un 11. klases jauniešiem un diskutēja par līdzībām un atšķirībām ASV un Latvijas kultūrās. Diskusija izvērtās spraiga un interesanta. Sarunas gaitā tika noskaidrots, kādi ir kopīgie populārie sporta veidi abās valstīs, kādas ēšanas kultūras atšķirības, kādas kopīgs iezīmes izglītības sistēmās abās valstīs, kāda pasaules uztvere lielām un mazām valstīm un vēl daudzas lietas, kas saistītas ar kultūru. Bilžu galerija.
  Atašejs priecājās, ka Latvijas jaunieši zin daudzas lietas un faktus  par ASV, bet atzīmēja - svarīgi ir atcerēties, ka pasaulē par jebkuru valsti ( arī par Latviju un ASV )  eksistē stereotipi un ir būtiski  pārbaudīt to ticamību. Savukārt, jauniešiem bija lieliska iespēja paplašināt savu redzesloku par ASV kultūru un  tradīcijām un nelielā ekspreskonkursā pierādīt, cik labas ir viņu zināšanas par ASV ģeogrāfiju un kultūru. Raksts liepajniekiem.lv

Vislatvijas Putras programma 2015” sākas 28. septembrī un ilgs līdz 8. novembrim. Uztura speciālisti atzīst, ka aptuveni pusei no uztura ir jāveido graudaugu produktiem.  Lai veicinātu skolēnu zināšanas par graudaugu lomu uzturā, tiek rīkots projekts Putras programma skolās. Tās ietvaros mācību stundās soli pa solim 
1.-4.klašu skolēniem
un 5.-8.klašu skolēniem ir iespēja uzzināt, kāpēc ir svarīgi ēst putras un kāpēc
putras ēd sportisti, mūziķi, aktieri un citi.
2.novembrī skolas ēdnīcā tiek rīkota biezputras degustācija.
1.-4.klašu skolēni baudīja mannas, prosu, 5 graudu, rīsu biezputras.
5 novembrī sākumskolā tika plānots pasākums “PUTRINGS”.

Bildes
Mūsu 5.b klases komanda piedalījas erudīcijas konkursā "Mana kūka manai Latvijai".
Pilna konkursa galerija ir apskatama liepājniekos.
Foto: Ruslans Šuļga
Apsveicam Latvijas neatkarības proklamēšanas 97. gadadienā
Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas 8 A klases audzinātājai un skolēniem!
VSAC „Kurzeme” filiāles „Liepāja” kolektīva un klientu vārdā, vēlamies pateikt sirsnīgu paldies Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas 8 A klases audzinātājai un skolēniem par ierašanos mūsu iestādē 2015.gada 12. novembrī, kas sagādāja neizsakāmu prieku mūsu klientiem. Vēlamies pateikties par izrādīto labestību un sagādātajām dāvanām! Novēlam veiksmi Jūsu turpmākajā darbībā! VSAC „ Kurzeme” filiāles „ Liepāja” kolektīvs
Zīmējumu konkurss "Noķer enerģiju"
Konkursā "Noķer enerģiju" izveidotus kalendāra zīmējumus var apskatīt mūsu skolas Ludmias Volkovas un Annas Marijas Miņko zīmējumus. Par skolēnu izglītošanu skolotāja Larisa Meļnikova ir apbalvota ar “Apgāda Zvaigzne ABC” dāvanu karti 50 eiro vērtībā.
Avots: liepajniekiem.lv
Mobilais planetārijs
16. un 17. novembrī skolā viesojas mobilais Planetārijs!
Virtuālā realitāte, kas virpuļo kosmosā! Mācību filmas tika demonstrētas dažādu vecuma grupām.
Īpaša pateicība Romanam Baluhinam par sadarbību.
Sporto visa klase
"Sporto visa klase" atklāšana Liepājas pilsētā. Skolas 3.b klase kopā ar klases audzinātāju L.Meļņikovu, sporta skolotāju D.Gorlačevu un vecākiem piedalījās jaukā notikumā kopā ar 8. vidusskolas 4. klasi- tika atklāta projekta"Sporto visa klase" 2015./2016. m.g. sezona. Bija ciemiņi un slaveni sportisti.
Māmiņa Tatjana iemūžināja spilgtākos brīžus. Lai veicas 3.b klasei!
Ja gribi nokļūt kalna galā,tad neapstājies ceļa malā! Tieši tā rīkojās Saeimas deputāts, mūsu absolvents un bijušais skolotājs V.Agešins, virzot priekšlikumus 2016. gada valsts budžetam. Viņa darbība vainagojās panākumiem: 30.novembrī Saeima atbalstīja priekšlikumu iekļaut 2016. gada budžetā Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas B puses ieejas durvju bloka maiņu,iedalot 3561 euro.
Visiem cieņas apliecinājums no Valērija Agešina.
Ventspils 2. vidusskolu 70. gadadienā sveica Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas delegācija: E.Plamše, N.Zavaruhina, A.Semaško. To atspoguļoja Ventspils laikraksts "Ventas balss".
Skolu 70. gadadienā sveica Biļuku ģimene. Viņi vienmēr palīdz skolai un priecājas par tās panākumiem. Sveicieni visiem skolotājiem!
Ekonomikas spēle "JA TITAN"
9.decembrī Liepājas A.Puškina 2.vidusskolā notika biznesa simulācijas spēles JA TITAN Kurzemes reģionālais čempionāts. Spēlē piedalījās 22 komandas, tā skaitā 6 komandas no Ugāles un 16 - no Liepājas vidusskolām. Spēle notika 3 kārtas. Atlases spēle, jeb 1.kārta, notika paralēli trīs grupās. Pēc 1.kārtas pusfinālā piedalījās 16 labākās komandas, pusfināla spēle notika paralēli divās grupās. Fināla spēlē piedalījās 8 vislabākās komandas: 4 komandas no Ugāles, 2 komandas no 15.vidusskolas, 1 komanda no DA Liepājas 5.vidusskolas un 1 komanda no Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas
(12.e klases komanda “Illuminati”, dalībnieki Romāns Baļuka un Renats Bikmajevs).
Pilnu rakstu lasiet šeit.
9.decembrī Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvaldes Liepājas iecirkņa Kārtības policijas inspektore Baiba Gvozda pasniedza apbalvojumu Liepājas A.Puškina 2.vidusskolas skolēniem Sergejam Goišikam (7.b.) un Borisam Jegorovam (9.b) par veiksmīgu sadarbību un palīdzību nozieguma atklāšanā. 
Gatavojoties svētkiem mūsu skolas skolēni piedalījās Ziemassvētku un Jaunā gada apsveikuma zīmējumu konkursā „Lielais Dzintars” Ziemassvētku noskaņā” Konkursa organizētājs: Liepājas pilsētas domes Sabiedrības līdzdalības un veselības veicināšanas nodaļa. Konkursa mērķis: rosināt bērnus un jauniešus piedalīties Liepājas pilsētas vizuālā tēla Ziemassvētku un Jaunā gada laikā pilnveidošanā; no iesniegtajiem darbiem atlasīt vairākus darbus, kurus izvietot uz vides stendiem Liepājā, izveidot kā Ziemassvētku apsveikuma kartiņas un publicēt pašvaldības informatīvajā izdevumā „Katram Liepājniekam” svētku numurā; no iesniegtajiem darbiem izveidot Ziemassvētku un Jaunā gada apsveikuma zīmējumu izstādi. Vēlam veiksmi konkursa dalībniekiem!
Apsveicam skolēnus, skolotājus un vecākus ar 2015./2016.m.g. 1.semestra noslēgumu
Priecājamies un lepojamies kopā ar jums, par mūsu “Zelta” liecību saņēmējiem 1. semestrī :

2.a klase     Denysenko Alisa

2.a klase     Docenko Antons

2.a klase     Hromovskiha Ariadna

2.a klase     Lomaņņikovs Tihons

2.a klase     Ovčiņņikova Anastasija

2.b klase     Čabans Maksims

2.b klase     Čerņika Marija

2.b klase     Puišīte Sofja

2.b klase     Semjonovs Artjoms

2.b klase     Sokolovs Germans

2.b klase     Valdmane Karalina

3.a klase     Bezina Valerija

3.a klase     Jašuka Marija

3.a klase     Olinska Diāna

3.a klase     Žitovs Vlads

3.b klase     Azarovs Timurs

3.b klase     Jakušina Julianna

3.b klase     Krasotenko Arina

3.b klase     Meščerjakovs Vladislavs

3.b klase     Zabrodina Dana

4.a klase     Škoda Olesja

4.b klase      Bakuradze Alika

4.b klase      Imanova Emilija

4.b klase      Simoņenko Ksenija

4.b klase      Siņicina Anastasija

4.c klase      Matjaša Tamila

4.c klase      Sofija Kondratiško

5.a klase      Gorbunova Valērija

5.a klase      Simajeva Anastasija

6.a klase      Fedotova Viola

6.a klase      Sitņuks Artjoms

7.b klase      Gribeļska Dana

7.b klase      Rezenovs Ņikita

8.b klase       Šipicins Alekss Daniels

9.a klase       Krasotenko Arturs

9.a klase       Lileiko Ņikita

9.a klase       Protass Kirils

9.b klase       Grigorjeva Anastasija

10.e klase      Kirnosova Aleksandra

10.e klase      Ļubicka Viktorija

12.e klase      Bikmajevs Renats

12.e klase      Šamanskis Roberts

Skolēnu saraksts tika saskaņots Pedagoģiskās Padomes sēdē 2015. gada 17. decembrī.
Kopā mēs esam 42! Priecīgus Ziemassvētkus! DVIJ Baiba Bolšteina un Natālija Zavaruhina
Skolas vidējā balle
Liepājas pilsētas Domē tika sumināti skolēni ar ļoti labām un izcilām atzīmēm.
Mūsu skolai šādu izcilo piemēru vidū ir 7 skolēni:
Ņikita Lileiko 9.a, Anastasija Grigorjeva 9.b, Aleksandra Kirnosova 10.e,
Renats Bikmajevs 12.e, Viktorija Ļubicka 10.e, Kirils Protass 9.a, Roberts Šamanskis 12.e.
Ar stāstu var iepazīties liepājniekos.
Kristīne Bosija no 11.a dalās ar savām domām par labsirdību "Kurzemes vārds" rakstā.
Pateicība skolai un skolas direktorei Edītei Plamšei no Rīgas Domes deputāta Ruslana Pankratova.
Izsakām paldies Jelizavetai Platinskai par spilgtiem rezultātiem sacerējumu konkursā un iegūto Gran Pri.
Bērnus un jauniešus iesaista enerģijas un dabas resursu saudzīgā izmantošanā
Mudinot jaunatni saudzīgi izmantot enerģiju un dabas resursus, trešdien, 16.decembrī, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas (DALP) 5.vidusskolā norisinājās pasākums “Liepājas skolu Enerģijas diena”, kurā skolēni prezentēja savus darbus, kas iesniegti konkursam “EURONET 50/50 MAX”. Veicinot ekoloģisko domāšanu un mudinot skolēnus domāt par enerģijas taupīšanu, skolas tika aicinātas piedalīties enerģijas vienību konkursā “EURONET 50/50 MAX”, ko organizē Liepājas pilsētas Izglītības pārvalde un Liepājas pilsētas dome sadarbībā ar Rīgas Menedžeru skolu.
Konkursā piedalījās astoņas Liepājas skolas – Ezerkrasta sākumskola, Centra sākumskola, A.Puškina 2.vidusskola, 3.pamatskola, Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5.vidusskola, 7.vidusskola, 15.vidusskola un Liepājas internātpamatskola. Visi konkursa dalībnieki izdarīja brīnišķīgu darbu un var just, ka viņi to turpinās. Kā jebkurā konkursā ir uzvarētāji, bet zaudētāju te nav,” komentējot konkursa norisi Liepājā, uzsver Rīgas Menedžeru skolas konsultants Aleksejs Milovskis.
Galveno balvu – vienas dienas ekskursiju uz Zinātkāres centru „Zili brīnumi” Rīgā – saņems DALP 5.vidusskola. Goda balva – brauciens ar elektrokartingu – tiks pasniegta Ezerkrasta sākumskolai, bet balvu atraktīvākajai vienībai – bērnu/ jauniešu teātra izrādes apmeklējumu – saņems 7.vidusskola, savukārt pārsteiguma balva tiks pasniegta Centra sākumskolai. Turklāt katrai skolai, kas pieteicās dalībai konkursā, tika piešķirts arī iekšējās un ārējas temperatūras – mitruma mērītājs, lai turpmāk varētu sekot līdzi to rādījumiem savas skolas telpās.
Par aktīvu dalību projektā, ieinteresētību un motivāciju specbalva – brauciens uz Briseli, lai piedalītos projekta EURONET 50/50 MAX” gala pasākumā, uz kuru ieradīsies projekta partneri no 13 Eiropas valstīm, – tika piešķirta Liepājas internātpamatskolas skolotājai Baibai Rosvaldei. Avots: www.liepajniekiem.lv
Mēs strādājam šodien, bet ar skatu uz nākotni Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas darbīgā saime
uzsāk 2016. gadu un 2015./2016. m.g. II semestri.

Esam atpūtušies un jauki pavadījuši brīvdienas kopā ar ģimeni, radiniekiem, draugiem. Daudziem izdevies baudīt ziemas priekus, slidojot un slēpojot diezgan pamatīgajā salā. Citiem doties ceļojumos, piedalīties mēģinājumos, palasīt grāmatas. Laiks bijis ļoti auglīgs un pārdomām bagāts.
Brīvdienās iegūtie spēki lieti noderēs, lai sagatavotos eksāmeniem, pārbaudes un diagnosticējošajiem darbiem, olimpiādēm, konkursiem, nodarbībām un pasākumiem.
Vajadzēs tālāk virzīt skolas izvirzītās prioritātes: globālo izglītību, CLIL programmu, robotiku, inženiervirziena izglītības programmas, projektus, paaugstināt izglītības kvalitāti. Tam visam ir nepieciešams mainīties mums pašiem un vienmēr rast iespēju piedalīties pārmaiņu procesā. „Tikai sadarbībā, sapratnē un sarunās iegūsim to veiksmīgāko un vērtīgāko izglītības modeli mūsu pilsētas un arī apkārtējā reģiona bērniem!„ (V.Vitkovskis).
Priecīgu, gudru, radošu, veiksmīgu, inovācijām bagātu, tolerantu, cieņas pilnu 2016. gadu un II semestri.
Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas administrācija, 2016. gada 3. janvārī
Latvijas Lingvistikas Olimpiāde.
Olimpiādes pirmā kārta notiks 9. janvārī Latvijas Universitātes Humanitāro Zinātņu fakultātes telpās un ir atklāta visiem skolēniem (ieteicamais vecums - 8.-12. klase). Olimpiādes dalībniekiem ir jāatrasina vairāki ar valodu saistīti uzdevumi, taču ne svešvalodu, ne lingvistikas priekšzināšanas nav nepieciešamas; visi uzdevumi ir atrisināmi tikai ar loģiskās un analītiskās domāšanas palīdzību. Tāpēc īpaši aicinām izplatīt informāciju to skolēnu vidū, kuriem ir interese par eksaktajām zinātnēm. Mēs būtu ļoti pateicīgi, ja Jūs savā skolā varētu izvietot olimpiādes reklāmlapu (sk. pielikumā), vai citādi izplatīt informāciju par olimpiādi skolēnu vidū. Papildu informācija ir pieejama vietnē www.loling.lv
Liels paldies par labdarības žestu SIA "Mikrotikls", kura uzdāvināja skolai pēdējas paaudzes interneta tīkla iekārtas. Pakāpeniski skolā pāries uz ātrāko 250 Mb/s internetu, un klases un
koridori tiks aprīkoti ar bezvadu interneta piekļuves punktiem.
13. janvārī notika vēsturiska tikšanās ar Liepājas pilsētas mēru Uldi Sesku, vietnieku izglītības, kultūras un sporta jautājumos Vilni Vitkovsku un Liepājas Izglītības pārvaldes pārstāvjiem un citu ieinteresēto pašvaldības iestāžu darbiniekiem. Tika  detalizēti izskatītas Liepājas pilsētas attīstības programmas 2015.-2020. gadam investīciju plānā paredzētā projekta realizēšanas iespējas skolā.  U.Sesks un V.Vitkovskis izskatīja skolas redzējumu.  Izglītības pārvaldes vadītāja K.Niedre- Lathere un projektu vadītaja I.Cēbere detalizēti iepazīstināja ar projektā iekļautajiem virzieniem. Domes vadība izzināja skolas gatavību šādiem  patiesi grandiozajiem darbiem un pārmaiņām, ieteica rīcības plānu, iepazinās ar objektiem un aprunājās ar satiktajiem skolotājiem, skolēniem, darbiniekiem.
Investīciju ieguldījumi pēc dažiem gadiem būs pārvērtuši mūsu skolu par ļoti  modernu izglītības iestādi. Par to prieks un gandarījums.

Lai motivētu skolēnus mācīties vidusskolā, jābūt mērķim, uz ko tiekties, tāpēc karjeras speciālisti N.Bagirova un A.Ušeņina organizēja 9.klašu skolēniem tikšanās ar vidusskolēniem.
Tikšanās notika 12.un 15.janvārī. Sarunas laikā vidusskolēni dalījās ar savu dzīves pieredzi un vidējas izglītības nepieciešamību. 9.klašu skolēni interesējas par mācību organizāciju vidusskolā, un diskutēja par karjeras jautājumiem.
Sākot mācības vidusskolā, skolēniem ir jādod iespēja brīvi izvēlēties mācību priekšmetus, kas viņiem būs vajadzīgi augstskolā, līdz ar to DVIJ B.Bolšteina apmeklēs klašu kolektīvus un izstāstīs par mācību programmām.
Lai veiksmīgi iesāktu jauno gadu, 29.janvārī mūsu skolas līdzpārvalde piedalījās Liepājas Skolēnu domes organizētajā masku balli „Maskarāde”. Skolēnu atsaucība bija ļoti liela, balle notika Liepājas Olimpiskā centra „Tango zālē”, ar košām, pamanāmām, arī pašgatavotām maskām. Balles laikā, dzīvās mūzikas pavadībā, tika dejots, kā arī katram bija iespēja piedalīties gan LSD, gan skolu sagatavotajās spēlēs, kuras bija jautras un interesantas. Tajās uzvarēja labākie no labākajiem, saņemot dažādas Skolēnu Domes sagatavotas balvas. „Maskarādes” laikā, apmeklētājiem nezinot, īpaši izveidota komisija, vērtēja skaistākās un mistiskākās maskas, diplomus ieguva Darja Fillipova.

Ceturtdien, 28. janvārī, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā notika Draudzīgā Aicinājuma
81-ās gadskārtas svinības.
Draudzīgā aicinājuma diena 28. janvārī tiek atzīmēta kopš Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas atjaunošanas 1990. gadā, bet jau 18 gadus šīs dienas programmai klāt nākusi Draudzīgā aicinājuma fonda balvu pasniegšanas ceremonija.
Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas kolektīvs, skolēnu vecāki, absolventi un sadarbības partneri labprāt iesaistās skolas ilgtspējīgas attīstības veicināšanā, īpaši aktīvi, gatavojoties skolas 70. gada jubilejai. Līdz šim realizētās aktivitātes un praksē ieviestās  metodes cieši saistītas ar Draudzīgā aicinājuma ideju - dot ieguldījumu Latvijas izglītības attīstībā un celt izglītības prestižu, stimulējot skolēnu un skolotāju konkurētspējīgu intelektuālā potenciāla paaugstināšanu, atbalstot izglītības, kultūras un sporta aktivitātes.
Skolas lieldraugs jau daudzus gadus ir akciju sabiedrības "Grindeks" fonds un tā padomes priekšēdētājs Kirovs Lipmans. Šis fonds ir izveidots 2006. gada pavasarī izveidots, lai atbalstītu un veicinātu speciālistu izaugsmi un izglītošanu inženierzinātnēs, dabas zinātnēs un farmācijā. 
Šajā svētku reizē uz Cēsīm devās arī Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas administrācijas pārstāvji un metodisko komisiju vadītāji pieredzes apmaiņā, kā arī lai godinātu nominācijā "MECENĀTS" izvirzīto AS "GRINDEKS" fonda komunikācijas departamenta vadītāju Lailu Kļaviņu un citus balvu saņēmējus.

Informāciju sagatavoja 
Liepājas A.Puškina 
2. vidusskolas direktore
Edīte Plamše

Sākas pirmklassnieku reģistrācija
Šajā mācību gadā Liepājas pilsētas Domes Vides un veselības daļas veselības veicināšanas
konsultants Armands Treimanis novadīja vairākas lekcijas vidusskolas skolēniem.
Lekcijas bija par Jauniešu seksuālo veselību un higiēnu, agrīno grūtniecību, HIV/AIDS profilaksi. Savukārt 9.kl. audzēkņiem par līdzīgu tēmu stāstīja Atkarību profilakses centra vadītāja Sigita Čirkše .
Ceļojums uz Liepājas bibliotēkām
No 22. līdz 24. janvārim 1. – 3. klases skolēni, kuri apgūst mācību priekšmetu - konstruēšana, iepazinās ar vairākām pilsētas bibliotēkām. 1. klases skolēni iepazinās ar skolas bibliotēkas telpām un noteikumiem, 2. klases skolēni apmeklēja bērnu bibliotēku „Vecliepājas rūķis” un 3. klases skolēni - bibliotēku “Libris”.
Skolēni saņēma lasītāja kartes, un daži pat izvēlējās  grāmatas lasīšanai mājās. Eksursiju laikā skolēni uzzināja daudz ko jaunu un interesantu, tāpēc iedvesmojušies devās uz mājām zīmēt savas iecerētās bibliotēkas, kuras vēlāk cels strādājot grupās konstruēšanas stundās.
Bibliotēka „Vecliepājas Rūķis” uzaicināja 2. klases skolēnus izveidot izstādi „Mana bibliotēka”, kurā skolēni dalīsies ar saviem uzzīmētiem un konstruētiem darbiem.
Skolēni ar lielu prieku un sparu gatavojas savai pirmajai izstādei. Foto ir šeit.

Noslēgusies atbalsta programma “Savai skolai” Liepājas A.Puškina 2. vidusskolas kolektīvs, vecāki, absolventi un draugi aktīvi piedalījās veikalu tīkla Maxima atbalsta programmā ”Savai skolai’. Organizatori vēlas padarīt mācīšanās procesu aizraujošāku un ērtāku
gan skolēniem, gan skolu pedagogiem.
Akcijas laikā skolā notika dažādas aktivitātes. Klašu kolektīvi tika iepazīstināti ar akciju un regulāri informēti par tās norises gaitu. Kopīga mērķa labā mēs esam ļoti vienoti un spējam pierādīt, ka mīlam savu skolu. Esam sakrājuši daudz uzlīmju un ar nepacietību gaidām kopējo rezultātu apkopojumu.

Lai pateiktu paldies par aktīvu piedalīšanos un savas skolas atbalstīšanu, katras klases kolektīvs saņēma pateicības balvas. Tika organizēti dažādi pasākumi, apliecinot savstarpējās sadarbības
nozīmi skolas attīstības veicināšanā.

Projekta dienu ietvaros 2. un 3. klases izbaudīja Liepājas Leļļu teātra burvību. Kopā ar sadarbības partneri „Maxima” tirdzniecības centrā „XL Sala” un tā vadītāju Kristīni Beizaku 4. klasēm tika organizēts akcijas “Savai skolai” noslēguma pasākums – orientēšanās spēle ”Mūsu īpašais paldies skolai”. Kā pārsteigums 5.-8. klašu skolēniem bija iespēja noskatīties BJC “Vaduguns” teātra pulciņa un Nīcas vidusskolas skolēnu sagatavotās teātra izrādes.
Kopīgs mērķis veicina skolas attīstību. Pateicība visiem akcijas dalībniekiem.
Mēs bijām kopā vienoti un pierādījām sadarbības lielo spēku.

Aktualitātes

Aktualitāšu arhīvs
2014./2015.m.g.
2013./2014.m.g.

2012./2013.m.g.
2011./2012. m.g.

 

header
Kalendārs

footer
Pirmklasnieku
reģistrācija
Liepājas A.Puškina 2.vidusskola
Nobalso par Edgaru Vasiljevu