LSEZ SIA “GI Termināls” ienāk skolā

Liepājas A. Puškina 2. vidusskolai, tuvojoties jaunam mācību gadam, aizsākas jauna un veiksmīga sadarbība ar LSEZ SIA “GI Termināls” partneriem, lai veicinātu skolas ilgtspējīgu attīstību, kā arī organizētu efektīvu mācību un audzināšanas procesu.

LSEZ SIA “GI Termināls” direktors Jurijs SOSHENKO pats personīgi ieradās skolā, lai tiktos ar direktori E.Plamši un projektu vadītāju A. Jākobsoni. Sarunas laikā tika pārrunāti galvenie sadarbības virzieni. Nozīmīgs ir J.Soshenko viedoklis par šī brīža aktuālām vajadzībām jauniešu sagatavošanai dzīves izaicinājumiem. Uzņēmējs saskata nepieciešamību veikt karjeras pilnveides darbu, lai jaunieši būtu ieinteresēti un sagatavoti palikt dzīvot un veidot savu nākotni Liepājā.

Skolā 10.-12. klašu skolēniem ir iespēja izvēlēties dažādām interesēm atbilstošas izglītības programmas un šī kopdarbība veicinās izglītības kvalitātes paaugstināšanas procesu. LSEZ SIA “GI Termināls” un Liepājas A. Puškina 2. vidusskolas ilgtermiņa līgumā paredzētas tikšanās, pārrunas, mācību ekskursijas, ēnu dienas, kā arī materiāli tehniskās bāzes uzlabošana.

J.Soshenko ir informēts par skolas sasniegumiem izglītības kvalitātes izaugsmē, un atzinīgi izteicās par līdz šim realizētajiem projektiem, kuri radījuši jauniešiem interesi un vēlmi apgūt inženiertehniskās zinātnes.

Aktualitātes


Aktualitāšu arhīvs
2015./2016.
2014./2015.
2013./2014.
2012./2013.
2011./2012.

 

header
Topošām
Liepājas A.Puškina 2.vidusskola
www.e-klase.lv
footer